081-802-5196 , 061-409-7760

sales@millionheadpro.com

News & Reviews

Knowledge

มาทำความรู้จักกับ Equalizer อย่างลึกซึ้งกันเถอะครับ

EQ คืออะไร ย่านความถี่ต่างๆมีผลต่อเสียงอย่างไร บทความนี้ มีคำตอบ !!!

Read More Jun 01, 03:51 PM

Unbalanced และ Balanced คืออะไร? มาทำความรู้จักกันเถอะครับ

อะไรเป็นอะไร อันไหนใช้งานอย่างไร เดี๋ยวผมจะเคลียให้กระจ่างเองครับ

Read More May 24, 06:06 PM

back to top